Цікаве, корисні статті

Оцінка рівня розвитку уваги дітей 5-9 років

Перевірити увагу дитини дуже добре дозволяють завдання, які засновані за принципом «знайди відмінності». Дитині показують два малюнки, на яких зображено практично одне і те ж. Це можуть бути різноманітні персонажі, відомі дітям за казками або мультиками, сценки з казок або ж просто сюжетні малюнки.

На перший погляд, ці малюнки мають виглядати практично однаково, але при більш уважному й детальному розгляді можна побачити, що вони дещо різняться між собою.

bd5825e35360450076d88cad57fd270a

Так, наприклад, якщо малюнки кольорові, то деякі елементи малюнка можуть розрізнятися за кольором; на сюжетних малюнках можлива наявність або, відповідно, відсутність якогось елемента, наприклад, персонажа на задньому плані. Можливі варіації в деталях костюма героя або в його розміщенні, позі, жестах і т. д.

Кількість відмінностей може варіюватися відповідно до складності тесту. Найбільш зручний той варіант, коли на малюнках «заховалися» десять відмінностей.

otlicie-11

Якщо дитина знайшла 9-10 відмінностей, то це дуже добре. Якщо їй вдалося виявити 6-8, це теж непогано, але її спостережливість все ще потрібно розвивати. Якщо ж вона знайшла тільки 5 відмінностей, то виходить, що у неї ще недостатньо розвинута увага, а вправи на розвиток спостережливості мають стати щоденним заняттям.

Тест на оцінку об’єму уваги.

(Методика «Запам’ятай і постав крапки»)

Для тесту використовується матеріал, зображений

на малюнку, що стимулює.

img003

Лист з крапками попередньо розріжте на 8 малих квадратів, які потім складіть до купи таким чином, щоб зверху виявився квадрат з двома крапками, а внизу – квадрат з дев’ятьма крапками (останні розміщуються між ними, у порядку зростання кількості крапок зверху вниз).

Перед початком тестування дайте дитині таку інструкцію:

«Зараз ми пограємо з тобою в гру на увагу. Я буду тобі одну за другою показувати карточки, на яких намальовано крапки, а потім ти сам будеш малювати ці крапки в порожніх клітинках у тих місцях, де ти бачив ці крапки на карточках».

Далі дитині послідовно на 1-2 сек. покажіть кожну з восьми карточок з крапками зверху вниз по черзі, й після кожної чергової карточки запропонуйте відтворити побачені крапки в порожній карточці за 15 сек.

Цей час дається дитині для того, щоб вона змогла згадати, де знаходяться побачені нею крапки, і позначити їх на порожній карточці.

Оцінювання результатів.

Об’ємом уваги дитини вважається максимальна кількість крапок, які вона змогла правильно відтворити на будь-якій з карточок (обирається та карточка, на якій було відтворено безпомилково найбільшу кількість крапок).

Результати експерименту оцінюються в балах таким чином:

 • 10 балів – дитина правильно за відведений час відтворила на карточці 6 і більше крапок.
 • 8-9 балів – дитина безпомилково відтворила на карточці 4-5 крапок.
 • 6-7 балів – дитина правильно відтворила у пам’яті 3-4 крапки.
 • 4-5 балів – дитина правильно відтворила 2-3 крапки.
 • 0-3 бали – дитина змогла правильно відтворити на одній карточці не більше однієї крапки.

Висновки про рівень об’єму уваги:

 • 10 балів – дуже високий;
 • 8-9 балів – високий;
 • 6-7 балів – середній;
 • 4-5 балів – низький;
 • 0-3 бала – дуже низький.

Тест на оцінку перемикання й розподілу уваги:

(Методика «Постав позначки»)

Перед початком виконання завдання покажіть дитині малюнок і поясніть, як з ним працювати. Робота полягає в тому, щоб у кожному з квадратиків, трикутників, кіл і ромбів поставити той знак, який задано вгорі на зразку, тобто, відповідно, галочку, риску, плюс або крапку (див. мал. на стор. 306).

Дитина безперервно працює, виконуючи це завдання протягом двох хвилин, а загальний показник перемикання й розподілу її уваги визначається за формулою:

S = (0,5N-2,8n)/120,

де S — показник перемикання й розподілу уваги;

N — кількість геометричних фігур, переглянутих і помічених відповідними знаками протягом двох хвилин;

п — кількість помилок, допущених під час виконання завдань. Помилками вважаються неправильно поставлені або пропущені значки, тобто, не помічені відповідними знаками геометричні фігури.

Оцінювання результатів:

 • 10 балів – показник 5 вищий, ніж 1,00 (дуже високий рівень розвитку перемикання й розподілу уваги).
 • 8-9 балів – показник 5 знаходиться в межах від 0,75 до 1,00 (високий рівень).
 • 6-7 балів – показник 5 знаходиться в межах від 0,50 до 0,75 (середній рівень).
 • 4-5 балів – показник 5 знаходиться в інтервалі від 0,25 до 0,50 (низький рівень).
 • 0-3 бала – показник 5 знаходиться в межах від 0,00 до 0,25 (дуже низький рівень).

 

img005

Тест на виявлення продуктивності та стійкості уваги

img005 (1)

Методика «Знайди й викресли»

Покажіть дитині малюнок. На ньому в повільному порядку подане повне зображення простих фігур: грибок, будиночок, відерце, штурвал, квітка, прапорець, ялинка, зірочка.

Перед початком тестування дитині дають інструкцію такого змісту: «Зараз ми з тобою пограємо в таку гру: я покажу тобі картинку, на якій намальовано багато різних, знайомих тобі предметів. Коли я скажу слово “починай”, ти по рядочках цього малюнка почнеш шукати й закреслювати ті предмети, які я назву. Шукати та закреслювати названі предмети необхідно до тих пір, поки я не скажу слово “стоп”. У цей час ти повинен зупинитися й показати мені те повне зображення предмету, яке ти побачив останнім. Після цього я відзначу на твоєму малюнку місце, де ти зупинився, і знову скажу слово “починай”. Після цього ти продовжиш робити те ж саме, тобто, шукати й викреслювати на малюнку задані предмети. Так буде декілька разів, поки я не скажу слово “кінець”. На цьому виконання завдання завершиться».

Дитина працює 2,5 хв., протягом яких п’ять разів поспіль (через кожні 30 сек.) їй кажуть слова “стоп” і “починай”.

Щоб ускладнити завдання, дитині пропонують шукати й різними способами закреслювати якісь два різних предмети, наприклад, зірочку закреслити вертикальною лінією, а будиночок – горизонтальною. Дорослий сам відмічає на малюнку дитини ті місця, де надаються відповідні команди.

Оцінювання результатів:

При обробці й оцінюванні результатів визначається кількість предметів на малюнку, переглянутих дитиною протягом 2,5 хв, тобто, за весь час виконання завдань, а також окремо за кожний 30-секундний інтервал. Отримані дані заносяться до формули, за якою визначається спільний показник рівня розвитку у дитини одночасно двох властивостей уваги: продуктивності та стійкості:

S = (0,5N-2,8n)/t,

де S — показник продуктивності та стійкості уваги дитини, яку обстежують;

N — кількість предметів, зображених на малюнках і переглянутих дитиною під час роботи;

t — час роботи;

п — кількість помилок, допущених під час роботи. Помилками вважаються пропущені потрібні або закреслені непотрібні зображення.

В результаті кількісної обробки психодіагностичних даних визначаються за наведеною вище формулою шість показників, один – для всього часу роботи над методикою (2,5 хв.), а останні – для кожного 30-секундного інтервалу. Відповідно, зміна X у методиці буде приймати значення 150 і 30.

За всіма показниками, які отримано в процесі виконання завдання, будується графік, на основі аналізу якого можна судити про динаміку змін у часі продуктивності й стійкості уваги дитини. При побудові графіка показники продуктивності та стійкості перетворюються (кожен окремо) на бали за десятибальною системою таким чином:

 • 10 балів – показник 5 у дитини вищій, ніж 1,25;
 • 8-9 балів – показник 5 знаходиться в межах від 1,00 ДО 1,25;
 • 6-7 балів – показник 5 знаходиться в інтервалі від 0,75 до 1,00;
 • 4-5 балів – показник 5 знаходиться в інтервалі від 0,50 до 0,75;
 • 2-3 бала – показник 5 знаходиться в межах від 0,24 до 0,50;
 • 0-1 бал – показник 5 знаходиться в інтервалі від 0,00 до 0,2.

На графіку представлені різноманітні зони продуктивності й типові криві, які можуть бути отримані в результаті психодіагностики уваги дитини за даною методикою. Інтерпретуються ці криві таким чином:

Крива №1. Графік дуже високопродуктивної та стійкої уваги.

img007

Крива №2. Графік низькопродуктивної, але стійкої уваги.

Крива№3. Графік середньопродуктивної та середньостійкої уваги.

Крива №4. Графік середньопродуктивної, але нестійкої уваги.

Крива №5. Графік середньопродуктивної та вкрай нестійкої уваги.

Стійкість уваги (в балах), у свою чергу, оцінюється так:

 • 10 балів – всі крапки графіка не виходять за межі однієї зони, а сам графік своєю формою нагадує криву 1.
 • 8-9 балів – всі крапки графіка розміщені в двох зонах подібно до кривої 2.
 • 6-7 балів – всі крапки графіка розміщуються в трьох зонах, а сама крива схожа на графік 3.
 • 4-5 балів – всі крапки графіка розміщуються в чотирьох різних зонах, а його крива нагадує графік 4.
 • 3 бали- всі крапки графіка розміщуються в п’яти зонах, а його крива схожа на графік 5.

Висновки про рівень розвитку продуктивності та стійкості уваги:

 • 10 балів – продуктивність уваги дуже висока, стійкість уваги дуже висока.
 • 8-9 балів – продуктивність уваги висока, стійкість уваги висока.
 • 4-7 балів – продуктивність уваги середня, стійкість уваги середня.
 • 2-3 бали – продуктивність уваги низька, стійкість уваги низька.
 • 0-1 бал – продуктивність уваги дуже низька, стійкість уваги дуже низька.

 

Теги: , ,

Вартість навчання грн.
АКЦІЯ Приведи друга і отримай знижку 10% за кожного на 2016/2017 навч.рік У вас двоє дітей? Вартість навчання 2-ї дитини -30% Вартість навчання 3-го дитини -40%
Якщо протягом першого місяця наш курс Вам не підійде, ми повернемо Вам гроші.